Transcribeer of translitereer hieronder een Russische naam volgens de officiële transcriptiemethode (de Russische transliteratienorm voor paspoorten, ГОСТ Р 52535.1-2006):