Transcribeer of translitereer hieronder een Russische naam of een Russische woord volgens de transcriptieregels die gelden voor het Nederlands: